Bra råd

Bra råd för dig verksam inom finansiella branschen

0

Om du är en entreprenör som är intresserad av att börja arbeta inom den finansiella branschen så finns det en del saker du bör tänka på. Först och främst är en sådan typ av verksamhet hård reglerad av staten. För att kunna arbeta med finansiella transaktioner, värdepapper eller lån behöver du tillstånd. Förutom ett vanligt organisationsnummer ska även införskaffa dig något som kallas för LEI kod.

Vad är LEI? Koden är en annan typ av organisationsnummer. Den följer en EU standard och möjliggör identifieringen företag som arbetar med finansiella instrument, aktier, obligationer och fonder. Du betalar en årlig avgift för att kunna behålla din kod.

Förutom de nödvändiga tillstånden, LEI – kod och organisationsnummer behöver du även tänka på följande saker:

  • Det går bra att utföra finansiell verksamhet online, speciellt om du arbetar med handel av värdepapper. Tänk dock på att om du vill skapa en stadig kundbas behöver du ha en plats där du kan möta dina framtida klienter. Med andra ord ska du hyra ett kontor.

  • I många fall behöver du samarbeta med advokater, när du sätter samman dina kontrakt eller hamnar i någon tvist. Se till att ha en bra advokat som du kan arbeta med redan innan du startar din verksamhet

  • Du behöver även en revisor och bokförare för att sköta all din redovisning. Samma råd gäller även här. Anlita en partner du lätt kan samarbeta med.

  • Införskaffa dig ett skräddarsytt datasystem som underlättar dina transaktioner och arbetsprocesser.

Det globala syftet med LEI koderna

Tidigare i inlägget nämndes LEI – koderna som är obligatoriska för svenska företag verksamma inom den finansiella branschen. Vad är syftet med dem? Anledningen till att införa LEI – koderna är på ett enkelt sätt kunna spåra finansiella transaktioner på en global nivå. En annan orsak är att införa en gemensam standard för alla firmor inom den branschen.

Behovet av ett sådant system uppkom redan år 2008 efter den globala finansiella krisen som västvärlden upplevde. En hårdare styrning, en bättre insyn och kontroll över finansiella instrument och de som arbetar med dem blev ett faktum. Själva idén om LEI koderna uppstod 2012. Tanken med LEI är att synliggöra de existerande finansiella systemen, att göra dem mer transparanta. Målet är att kunna undvika kriser som den under 2008.

Idag arbetas det mot att kunna göra LEI – koderna till ett standardsystem som är obligatoriskt för hela världen.

Välj en bra bandsåg

Previous article

Pärla på annorlunda sätt

Next article

You may also like

More in Bra råd